Leacree hakda

Kompaniýanyň tertibi

LEACREEBaş edara Hytaýyň Çengdu şäherinde

LEACREE ştab-kwartirasy Hytaýyň üçünji şäherine öwrülen Çengdu şäherinde ýerleşýär.Şeýle hem ýakymly äpet pandalar bilen meşhurdyr.

Çengdu şäheriniň milli ykdysady we tehnologiki ösüş zolagynda LEACREE zawody 100 000 inedördül metrden gowrak arassa önümçilik, gözleg we synag synag desgalaryna, modem önümçilik ussahanasyna we köp sanly hünär önümçilik liniýasyna eýe.

Factory Photo (1)

20 ýyldan gowrak wagt bilen 'tejribe

LEACREE, doly strut gurnamalary, amortizatorlar, rulon çeşmeleri, howa asma, asma aşaky / göteriji enjamlar we ýörite ýasalan asma toplumlary ýaly dürli yzygiderli çalyşýan bölekleri öndürýär.Bu önümler awtoulagyňyzy täze gezelenç ýerine ýetirer.

LEACREE-de, premium sürüjilik rahatlygy we howpsuzlygy üpjün etjek dünýäde iň oňat önümleri döretmek isleýän oňyn we zehinli adamlar toparyny taparsyňyz.
LEACREE SALES TEAM

page_aboutimg (4)
team

LEACREEDemirgazyk Amerikada

2008-nji ýylda ABŞ-nyň Tennessi şäherinde LEACREE US kompaniýasy döredildi.Şondan bäri “Leacree” kompaniýasy Demirgazyk Amerikanyň bazaryna ygrarly bolup, ähli gymmatly müşderilerimize müşderi hyzmatyny hödürleýär.

Foreign team (2)
Foreign team (3)
8b6ddsb2d

LEACREEGlobal

Öňdebaryjy we hünärmen öndüriji hökmündeyzygiderli sarsgynlar we struts, LEACREE ýokary hilli gezelenç dolandyryş önümlerini yzygiderli ösdürýär.Bütin dünýäde has köp wepaly müşderilerimiz bar we LEACREE markasy awtoulag eýeleri üçin howpsuz, amatly we dolandyrylýan sürüjiniň sinonimine öwrüldi.

Biz 50 ýurda buýsanç bilen hyzmat edýäris we hasaplaýarys.Biziň paýlaýjylarymyz dünýäni gurşap alýarlar.

Leacree-Global3
Leacree-Global2
Leacree-Global

Aziýada, Demirgazyk Amerikada we Europeewropada birnäçe paýlaýyş ammary bilen, size zerur bölekler bar!


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň