“Leacree” markasy

Leacree Brand

DÜZGÜNLEACREE

LEACREE harplary Öňdebaryjy we ýaradylyşyň goşma sözleri."Öňdebaryjy we täzelikçi" markasynyň garaýşyny görkezýär.

KONSIPTLEACREE

LEACREE ýokary hilli ulag zarbalaryny we strutslaryny we beýleki asma önümlerini gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanmak üçin "Hil ilki, Tehnologiýa innowasiýasy, müşderini kanagatlandyrmak" kärhanasynyň ösüş ideýalaryna eýerýär.

MISSION

ISO9001 / IATF 16949 kepillendirilen awtoulag asma öndürijisi hökmünde LEACREE önümimiziň ugruny we gurşawyny yzygiderli goşýar we giňeldýär.Şol bir wagtyň özünde, global awtoulag eýeleriniň münmek tejribesini ýokarlandyrmak üçin has ýokary tehnologiýaly we ýokary hilli asma zarbalary we strutslary ösdürmäge we öndürmäge güýjümizi sarp etdik.

MEDENI .ETILEACREE

"Öňdebaryjy, döredijilik, dogruçyllyk we ýeňiş gazanmak" medeniýeti, kärhananyň durnukly ösüşiniň gany bolan LEACREE markasynyň kalbydyr.

Öňdebaryjy

“Öňdebaryjy” garaýyş, öňdebaryjy tehnologiýany we öňdebaryjy enjamlary ulanmak bilen LEACREE-ni elmydama yzygiderli zarba we strutsda birinji hatarda goýýar.

Ationaradylyş

LEACREE tehnologiýada, hyzmatda, dolandyryşda, satuwda täzelikleri yzygiderli dowam etdirýär we önümiň hilini ýokarlandyrmagy dowam etdirýär.Has ösen, amatly, daşky gurşawa we howpsuz gezelenç önümlerini ösdürmek maksady bilen, LEACREE Hytaýda we daşary ýurtlarda meşhur ylmy gözleg institutlary we uniwersitetleri bilen birnäçe tehnologiýa amaly merkezlerini döretdi.

Dogruçyllyk

Aç-açan baha, ýokary hilli, hil kepilligi, satuwdan soň aladasyz LEACREE müşderilerimize tüýs ýürekden hyzmat edýär.

Win-win

LEACREE, ahyrky ulanyjylar, müşderiler we üpjün edijiler bilen win-win netijesini gazanmagy maksat edinýär.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň