Marka maýa goýumlary

LEACREE Marka maýa goýum kooperatiw teklibi

Brand-Investment

Önümler goldaýar
Size mugt nusgaAksiýada saklanýan doly strut, size mugt nusga berip bileris.Eger modeliň bahasy ýok bolsa, size barlamak üçin çyzgy görnüşini berip bileris.
Täze gyzgyn satuw şokuny we strutyňyzy ösdürmek üçin mugt.

Bahalary goldaýar
Distribýutorymyz baha goldawymyzy alyp biler.
Distribýutor satyn alyş mukdarymyz ýyllyk girdeji maksatlarymyza ýetende, baýrak hökmünde aýratyn arzanladyş berýäris.
Şöhratly üstünlikler bilen paýlaýjylaryň käbiri üçin ýerli bazarynda LEACREE-iň aýratyn hukugyny bermegi göz öňünde tutup bileris.

Tehniki goldaw
Onlaýn tehniki maslahat beriş we okuwda goldaw.
Gurnama wideosyny iňlis ýa-da ýerli dil bilen üpjün ediň.
Gurnama görkezmesini ýerli dil bilen üpjün ediň.

Täsin marketing goldawy
Mugt mahabat materiallary / sowgat
Afişa, rulon ekrany we ş.m. ýaly sergi goldawyny berip bileris, distribýutor bilen bilelikde ýerli sergä gatnaşmagy hem göz öňünde tutup bileris.

e6e1b131

Has giňişleýin maglumat isleseňiz, bize e-poçta iberiň:info@leacree.com.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň