Ylmy barlaglar

LEACREE-de hünärmen we bilimli R&D topary bar.Käbir tehniki inersenerler awtoulag asma ulgamyny gözlemek we ösdürmek boýunça 20 ýyldan gowrak tejribä eýe.

page_rd

Mundan başga-da, kompaniýamyz gözleg we barlag okuwlaryny yzygiderli geçirýär.

pageimg

Has möhümi, LEACREE Pekiniň Tehnologiýa instituty, Siçuan uniwersiteti Jinjiang kolleji we asma tehnologiýa gözlegleri we ösüşi boýunça meşhur içerki uniwersitetler bilen hyzmatdaşlyk edýär.Sihua uniwersitetiy.

pageimg (2)

15 ýyllyk synanyşykdan soň, ýolagçy awtoulaglaryny, ulag ýollaryny, ýoldan daşarky, söwda ulaglaryny, pikaplary, ýeňil awtoulaglary we käbir harby ulaglary we ýörite ulaglary öz içine alýan 3000-den gowrak ulag serişdesini üstünlikli ösdürdik.

ageimg

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň