Haryt kepilligi

LEACREE kepillik wadasy

LEACREE zarbalary we strutslary 1 ýyl / 30,000 km kepillik bilen goldanýar.Ynam bilen satyn alyp bilersiňiz.

LEACREE-Warranty-Promise

Kepillik talapyny nädip etmeli

1. Satyn alyjy kemçilikli “Leacree” önümi üçin kepillik talap edeninde, önümiň çalşylmagyna laýykdygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin önümi barlamaly.
2. Bu kepillik boýunça talap bildirmek üçin kemçilikli önümi barlamak we alyş-çalyş etmek üçin ygtyýarly Leacree dilerine gaýtaryň.Satyn almagyň kepilnamasynyň asyl senesiniň hakyky nusgasy islendik kepillik talaplaryna goşulmalydyr.
3. Bu kepilligiň düzgünleri ýerine ýetirilse, önüm täze bilen çalşyrylar.
4. Kepillik talaplary önümler üçin hormat goýulmaz:
a.Geýilýär, ýöne kemçilikli däl.
b.Kataloglaşdyrylmadyk programmalarda gurnaldy
c.Rugsat berilmedik Leacree distribýutoryndan satyn alyndy
d.Nädogry gurnalan, üýtgedilen ýa-da kemsidilen;
e.Söwda ýa-da ýaryş maksatly ulaglara oturdylýar

.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň