Strut bölekleri

  • OEM Auto Car Spare Parts Chevy Silverado Toyota Control Arm Ball Joint

    OEM awtoulag awtoulag ätiýaçlyk şaýlary Chevy Silverado Toyota Control Arm Ball Bilelikdäki

    “Control Arm” awtoulag asma ulgamynyň geçiriji elementidir.Tigirleri we göwre top çeňňekleri ýa-da pyçaklar arkaly çeýe birleşdirýär.CV bilelikdäki hereketlendirijiniň hereketlendirijisinden hereketlendirijiniň güýjüni geçirýär.U-Joint üýtgeýän burçuň güýç geçirişine düşünýär we geçiriş okunyň ugruny üýtgetmek üçin ulanylýar.

  • Auto Spare Parts Suspension Strut Mount Coil Spring Dust Cover

    Awtoulag ätiýaçlyk şaýlary Asma Strut dag ruletiniň bahar tozan örtügi

    Rulon bahary, Strut dagy, tozan örtügi, bufer, bularyň hemmesi amortizator strutynyň möhüm bölekleri.Asma baharyň bahar garşylygy berk barlanýar we gözegçilikde saklanýar we her partiýa hemişelik deformasiýanyň ýerine ýetiriş barlagyny ýerine ýetirýär.“Strut Mount” bufer hereketini oýnaýar we deňagramly aýlawly rulman oýnaýar.Toz örtügi amortizatoryň ýüzünden daşarky poslama we zeperlerden goraýar.Bufer bölekleri goramak üçin täsirini azaldýar.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň