Hil barlagy

Saýtdaky hil gözegçiligi amallary
Coming Gelýän barlag
● Ilkinji bölekleri gözden geçirmek
Operator Operator tarapyndan öz-özüni barlamak
Process Barlag wagtynda gözegçilik etmek
Line 100% setirde soňky gözden geçirmek
Out Çykyş barlagy

singleimg

Hil gözegçiliginiň esasy nokatlary
● Turbany material gaýtadan işlemek: konsentrasiýa, tekizlik
Kebşirlemek: kebşirlemegiň ölçegi, kuwwatlylygy
● Howpsuzlyk öndürijiligi: ýygnamak güýji, nemlendiriji aýratynlyklar, temperatura häsiýeti, durmuş synagy
Aint Boýag dolandyryşy

Key Points of Quality Control

Esasy synag enjamlary
Material materialhliumumy material synag enjamy
● Bahar synag enjamy
● Rokwelliň gatylygy barlaýjy
Ugh Gödekligi barlaýjy
● Metallurgiki mikroskop
End Maýatnik täsirini barlaýjy
● andokary we pes temperaturaly synagçy
● Iki gezek hereket edýän çydamlylygy synag enjamy
Test Partlaýjy synag enjamy
● Duz pürküji barlaýjy

Major Testing Equipment

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň