Habarlar

 • New shock absorbers announcement in May, 2022

  2022-nji ýylyň maý aýynda täze amortizatorlar barada bildiriş

    LEACREE aims to offer customers best aftermarket shocks and struts. If you have any questions about our suspension products, please feel free to contact us info@leacree.com or leave a message on our website. We will get back to you soon.
  Koprak oka
 • TESLA LOWERING SPRING AND SHOCK ABSORBER KIT

  TESLA IOW GOWY GÖRNÜŞ WE ABSORBER KIT

  “Leacree” sport asma toplumy awtoulaglary takmynan peseltmäge mümkinçilik berýär.Bobanyň çeşmesini gysgaldyp, öň we yzda 30-50mm.Sport görnüşiniň, has gowy ýol duýgusynyň, işlemegiň we rahatlygyň ähli artykmaçlyklaryny özünde jemleýär.Roadol synaglarymyzda bu komponentler biri-birine ajaýyp gabat geldi.Çykyş Im ...
  Koprak oka
 • LEACREE introduces 17 new aftermarket air spring struts in April

  “LEACREE” aprel aýynda 17 sany täze howa baharyny hödürleýär

  “Mersedes-Benz W222”, “BMW G32”, “Ranger Rover”, “LEXUS LS350” we “TESLA Model X” üçin 17 sany täze howa bazaryny hödürländigimize buýsanýarys. size täze sürmek duýgusyny berýär.Eger sen ...
  Koprak oka
 • Is it necessary to replace worn strut boots?

  Könelen aýakgaplary çalyşmak zerurmy?

  Könelen aýakgaplary çalyşmak zerurmy?Strut boot-a strut bellow ýa-da tozan örtügi diýilýär.Olar rezin materialdan ýasaldy.Strut aýakgaplarynyň wezipesi, amortizatoryňyzy we strutslary tozandan we gumdan goramakdyr.Eger aýakgap ýyrtylsa, hapa ýokarky ýag möhürine zeper ýetirip biler ...
  Koprak oka
 • Difference between FWD, RWD, AWD and 4WD

  FWD, RWD, AWD we 4WD arasyndaky tapawut

  Sürüjiniň dört dürli görnüşi bar: öň tigir sürüjisi (FWD), yzky tigir (RWD), ähli tigirli (AWD) we dört tigirli (4WD).Awtoulagyňyz üçin çalyşýan zarbalary we strutlary satyn alanyňyzda, awtoulagyňyzyň haýsy hereketlendiriji ulgamynyň bardygyny bilmek we fitnesi tassyklamak möhümdir ...
  Koprak oka
 • LEACREE launches 34 new shock absorbers in March 2022

  LEACREE 2022-nji ýylyň mart aýynda 34 sany täze amortizator öndürýär

  Has köp müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin LEACREE awtoulag modelleriniň gurşawyny giňeltmek üçin 34 sany täze amortizator öndürýär.LEACREE premium hilli amortizatorlar ýagyň syzmagyndan we adaty bolmadyk seslerden gaça durup biler, tormoz we rul meselesini gowulaşdyryp, sürmegi has amatly we ygtybarly edip biler.Bu aýratynlyk ...
  Koprak oka
 • LEACREE release the very latest complete struts for popular luxury cars

  LEACREE meşhur lýuks awtoulaglar üçin iň täze doly strutslary çykarýar

  LEACREE, Mersedes-Benz A-Class (W169), B-Class (W245, W246), GLA (X156), ML-Class (W164), Mini Countryman (R60), BMW ýaly meşhur lýuks awtoulaglar üçin iň täze doly setirleri çykarýar 1 seriýaly (F52), BMW 2 seriýaly (F45), BMW 3 seriýaly (F30), BMW X3 (F25), Audi A4 (868, B9), Audi Q5 we Audi A6 ...
  Koprak oka
 • Should I replace my air suspension components or use a coil springs conversion kit?

  Howa asma komponentlerimi çalyşmalymy ýa-da rulon çeşmelerini öwürmek toplumyny ulanmalymy?

  S: Howa asma komponentlerimi çalyşmalymy ýa-da rulon çeşmelerini öwürmek toplumyny ulanmalymy?Loadük tekizlemek ýa-da çekmek mümkinçiliklerini halaýan bolsaňyz, awtoulagyňyzy bahar asma görnüşine öwürmegiň ýerine howa asma komponentlerini çalyşmagy maslahat berýäris.Çalyşmakdan ýadasaňyz ...
  Koprak oka
 • LEACREE launched 32 new complete strut assemblies in January 2022

  LEACREE 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda 32 sany täze strut ýygnagyny işe girizdi

  LEACREE 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda 32 sany täze strut ýygnagyny işe girizdi. Jikme-jiklikler üçin Habar býulletenimize göz aýlaň.Gymmatly müşderilerimize soňraky bazar üçin zerur bolan wagtynda maglumat bermek üçin 2022-nji ýylyň dowamynda has köp täze önüm öndürmegi dowam etdireris.Bu barada haýsydyr bir soragyňyz bar bolsa bize ýüz tutuň ...
  Koprak oka
 • Winter Safe Driving Tips You Should Keep in Mind

  Gyşda howpsuz sürmek barada maslahatlar

  Garly howada ulag sürmek kyn bolup biler.LEACREE, gyşda ulag sürmegi has ygtybarly etmek üçin käbir maslahatlary hödürleýär.1. Awtoulagyňyzy barlaň Şina basyşyny, hereketlendirijiniň ýagyny we antifriz derejesini ýoldan çykmazdan ozal barlaň.2. owuwaş-ýuwaşdan gyzyl reňkli çekiş üçin kompensasiýa ...
  Koprak oka
 • How do I know if my car has air suspension?

  Maşynymda howa asmanynyň bardygyny nädip bilerin?

  Maşynymda howa asmanynyň bardygyny nädip bilerin?Awtoulagyňyzyň öň okuny barlaň.Gara öt haltany görseňiz, awtoulagyňyza howa asmany bilen enjamlaşdyrylan.Bu howa astyndaky rezin we poliuretandan howa bilen doldurylan haltalar bar.Adaty süspensiýadan tapawutly ...
  Koprak oka
 • Put an End to Air Ride Suspension Problems

  Howa gatnawynyň togtadylmagy meselesini soňlaň

  Iň köp ýaýran howa asma näsazlygy, howa ýassygynyň ýazynda bolýar.LEACREE rulon pru springina öwrüliş toplumy problemalary ýok eder.Önüm aýratynlyklaryny we artykmaçlyklaryny size hödürläris.LEACREE ýolagçy awtoulaglarynyň köpüsi üçin innowasion tehnologiýa we ajaýyp öndürijilik çözgütleri bilen üpjün edýär, ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň