Market Audi A8 D4 Howa asma berkitme üpjün edijisi

Gysga düşündiriş:

LEACREE howa asma strutslary hakyky adaptasiýa damping ulgamyny (ADS) özünde jemleýär, ony iň oňat OE çalyşmagy we size täze sürüş duýgusy berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

LEACREE howa asma strutslary hakyky adaptasiýa damping ulgamyny (ADS) özünde jemleýär, ony iň oňat OE çalyşmagy we size täze sürüş duýgusy berýär.Önümiň hilini kepillendirmek üçin berk çig mal gözegçilik ulgamymyz we QC syýasaty bar.Zerur bolsa, nusga bar.

Front Air Suspension Spring Shock Absorber for AUDI

 

Marka “Audi A8 D4 2015-2016” howa asma berkitme üpjünçisi

audi a8 d4 air suspension struts

Aýratynlyklary:

 • Elastiklik koeffisiýentiniň häsiýetnamasy ýuwaş-ýuwaşdan ýeriň gowy ýelmeşmegini saklap biler.Bu gaty kyn aýratynlyk.Sürüjiniň amatlylygyny gowulandyrmak üçin ýumşak aýratynlygy aýlawda we bökmek üçin hem zerur.Soňra howa çeşmesiniň iň uly peýdasy, ýeriň ýelmeşmegini we sürüjilik rahatlygyny birleşdirmekdir.
 • Solenoid klapan dürli ýere we elastiklik koeffisiýentine laýyk gelmek, titremäni aýyrmak we sazlaşykly hereket etmek üçin damperi sazlap biler.
 • Howpsuzlygy we berkligi saklamak üçin ýokary hilli tebigy rezin we ýokary spesifikasiýa şnury getirildi.
 • Çydamlylygy we aýlaw ömrüni kepillendirmek üçin ýokary takyklykly silindr, ýokary hilli ýag kabul etmek.
 • Pes basyşly azot bilen goşa turbanyň gurluşy hereketlendirijiniň işini gowulandyryp biler.
 • Uzak möhletli antikroziýa ýerüsti gorag bejergisi.(GARA ORA-DA Reňkli reňk).
 • Müşderileriň talaplary hökmünde -20 ℃ temperature 80 temperature temperaturany ulanmagyň diapazony.
 • Bedene birikdirilen sapak, tekeriň ýagdaýyna birikdirilen şah.

 

AUDI modelleri üçin gyzgyn satuw OE çalyşýan howa asma strut

LEOK.

MODEL

Awtoulag serişdesi

ARYLLAR

OCERI

OE

601000039

AUDI

A8 D3 (4E)

2002-2010

Öň hukugy

4E0616040AF

601000049

AUDI

A8 D3 (4E)

2002-2010

Çep tarapda

4E0616039AF

601000219

AUDI

A8 D4

2010-2015

FRONT

4H0616039D
4H0616039T

601000019

AUDI
VW
PORSCHE

AUDI Q7 (4L)
VW TOUAREG (7LA, 7L6,7L7)
PORSCHE CAYENNE (955)

2006-2010
2001-2010
2001-2010

Öň hukugy

7L8616040D

601000029

AUDI
VW
PORSCHE

AUDI Q7 (4L)
VW TOUAREG (7LA, 7L6,7L7)
PORSCHE CAYENNE (955)

2006-2010
2001-2010
2001-2010

Çep tarapda

7L8616039D

601000229

AUDI
VW
PORSCHE

AUDI Q7 (4L)
VW TOUAREG (7LA, 7L6,7L7)
PORSCHE CAYENNE (955)

2006-2010
2001-2010
2001-2010

Yzky hukuk

7L8616020D

601000239

AUDI
VW
PORSCHE

AUDI Q7 (4L)
VW TOUAREG (7LA, 7L6,7L7)
PORSCHE CAYENNE (955)

2006-2010
2001-2010
2001-2010

Çep tarap

7L8616019D

601000249

AUDI

AUDI Q7
PORSCHE CAYENNE
VW TOUAREG

2011-

Öň hukugy

7P6616040N

601000259

AUDI

AUDI Q7
PORSCHE CAYENNE
VW TOUAREG

2011-

Çep tarapda

7P6616039N

Front Air Suspension Spring Shock Absorber for AUDI (2)
Front Air Suspension Spring Shock Absorber for AUDI (1)
Front Air Suspension Spring Shock Absorber for AUDI (4)
Front Air Suspension Spring Shock Absorber for AUDI (3)

Has köp programmalar:

ISO9001 / IATF16949 ýokary hilli asma önümlerini öndürýän hytaýly öndüriji hökmünde LEACREE Aziýa awtoulaglaryny, Amerikan awtoulaglaryny we Europeanewropa awtoulaglaryny öz içine alýan meşhur ýolagçy ulaglary üçin strut gurnamalaryny, amortizatorlary, rulon çeşmelerini we howa asma önümlerine ünsi jemleýär.Howa asma önümleriniň iň soňky katalogy üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
Şeýle hem ösýärispru springina strut öwrüliş toplumlaryny örtmek üçin howa asmagymmatly müşderilerimizi tygşytly asma çözgüdi bilen üpjün etmek.

air suspension


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň