“Chrysler Town & Country” üçin awtoulag şok absorber rulon bahary ýygnagy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

“LEACREE Strut Coil Bahar Assambleýalary” ulagyň asyl sürüşini, işleýşini we dolandyryş mümkinçiliklerini dikeltmek üçin işlenip düzülendir.
Bir ýerde strut çalyşmak üçin zerur zatlaryň hemmesi bilen, adaty gurnamalardan has doly gurnama has aňsat we has çalt.Bahar kompressory talap edilmeýär.
Bazardan soňky awtoulag asma böleklerini öndürýän hytaýly öňdebaryjy hökmünde LEACREE ýokary hilli, görnüşi, laýyklygy we işleýşini üpjün etmek üçin çeper önümçilik prosesleriniň iň soňky ýagdaýyny ulanýar.

leacree

GYSGAÇA GÖRNÜŞ GÖRNÜŞLERINIES PEENDASY
● EASIER - Doly strut ýygnamak adaty strutlara garanyňda has aňsat we çalt gurulýar.Specializedöriteleşdirilen gurallar gerek däl.
● HOWPSUZ - rulon çeşmelerini gysmagyň zerurlygy ýok
● SMOOTHER-Ruly, işlemegi we tormozlamak ukybyny gowulandyrýar
● GYSGAÇA - Bölek bölekleri ýitirmek üçin mümkinçilik ýok

Aýratynlyklary

singleimg_productsimg (3)

Spesifikasiýa

Önümiň ady Awtoulag zarbasy Absorber Coil Bahar Assambleýasy
Awtoulag enjamlary “Chrysler Town & Country” üçin
Ulagda ýerleşdirmek: Yzky çep / sag
Bölekler Gurnalan ýokarky strut monta .y, rulonly pru springina, kitap toplumy, bamper, pru springina izolýatory we amortizator
Package LEACREE reňk gutusy ýa-da müşderiniň talap edişi ýaly
Kepillik 1 ýyl
Şahadatnama ISO 9001 / IATF 16949

singleimg_productsimg (4)

“Chrysler” modelleri üçin rulon pru springinalaryny çalyşmagy maslahat beriň

Popular modeller

Chrysler

 

Sebring

Şäher we ýurt

Voyager

300

PT Cruiser

200

Neon

Concorde

Sirrus

Pacificuwaş umman

Gurnama hekaýasy:
singleimg_productsimg (4)

Hil üçin borçnama

LEACREE ISO9001 / IATF 16949 hil ulgamynyň işleýşini berk ýerine ýetirýär we önümlerimiziň OE talaplaryna laýyk gelmegini ýa-da aşmagyny üpjün etmek üçin ösen synag we in engineeringenerçilik synag laboratoriýasyny ulanýar.Roadol synagyndan geçmek üçin täze önümlere awtoulaglara ýüklenmeli.

Has köp programma:
“LEACREE” koreý awtoulaglary, ýapon awtoulaglary, amerikan awtoulaglary, Europeanewropa awtoulaglary we hytaý awtoulaglary ýaly dürli görnüşli awtoulag modellerini öz içine alýan söwda bazary üçin awtoulag asma zolaklarynyň doly toplumyny üpjün edýär.

car shock absorber applications

Asma amortizatorlarymyzyň we strutlarymyzyň doly katalogy üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň