Mersedes-Benz W222 4Matic üçin öňdäki howa zarbalary

Gysga düşündiriş:

LEACREE Mersedes-Benz W222 4Matik howa asma strutslary hakyky adaptasiýa damping ulgamyny (ADS) döredýär, bu ony iň oňat OE çalyşmagy we size täze sürüş duýgusy berýär.Önümiň hilini kepillendirmek üçin berk çig mal gözegçilik ulgamymyz we QC syýasaty bar.Zerur bolsa, nusga bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

LEACREE howa asma strutslary hakyky adaptasiýa damping ulgamyny (ADS) özünde jemleýär, ony iň oňat OE çalyşmagy we size täze sürüş duýgusy berýär.Önümiň hilini kepillendirmek üçin berk çig mal gözegçilik ulgamymyz we QC syýasaty bar.Zerur bolsa, nusga bar.

singleimg

 

 

Marka täze frontHowa zarbalary“Mersedes-Benz W222 4Matic” üçin

Air shocks for Mercedes-Benz w222 4Matic 2014-2019

Aýratynlyklary:

 • Elastiklik koeffisiýentiniň häsiýetnamasy ýuwaş-ýuwaşdan ýeriň gowy ýelmeşmegini saklap biler.Bu gaty kyn aýratynlyk.Sürüjiniň amatlylygyny gowulandyrmak üçin ýumşak aýratynlygy aýlawda we bökmek üçin hem zerur.Soňra howa çeşmesiniň iň uly peýdasy, ýeriň ýelmeşmegini we sürüjilik rahatlygyny birleşdirmekdir.
 • Solenoid klapan dürli ýere we elastiklik koeffisiýentine laýyk gelmek, titremäni aýyrmak we sazlaşykly hereket etmek üçin damperi sazlap biler.
 • Howpsuzlygy we berkligi saklamak üçin ýokary hilli tebigy rezin we ýokary spesifikasiýa şnury getirildi.
 • Çydamlylygy we aýlaw ömrüni kepillendirmek üçin ýokary takyklykly silindr, ýokary hilli ýag kabul etmek.
 • Pes basyşly azot bilen goşa turbanyň gurluşy hereketlendirijiniň işini gowulandyryp biler.
 • Uzak möhletli antikroziýa ýerüsti gorag bejergisi.(GARA ORA-DA Reňkli reňk).
 • Müşderileriň talaplary hökmünde -20 ℃ temperature 80 temperature temperaturany ulanmagyň diapazony.
 • Bedene birikdirilen sapak, tekeriň ýagdaýyna birikdirilen şah.

Mersedes-Benz modelleri üçin OE çalyşýan howa asma amortizatory

LEOK.

MODEL

Awtoulag serişdesi

ARYLLAR

OCERI

OE

601000059

MERCEDES-BENZ M-KLASS (W164)
ADS bilen

2005-2010

FRONT

1643205913

601000069

MERCEDES-BENZ M-KLASS (W164)
ADS bilen

2005-2010

REAR

1643202031

601000079

MERCEDES-BENZ S-KLASS (W221)

2005-2013

FRONT

2213204913

Car Parts Air Suspension Strut for Mercedes-Benz W164 W221 (1) Car Parts Air Suspension Strut for Mercedes-Benz W164 W221 (2) Car Parts Air Suspension Strut for Mercedes-Benz W164 W221 (3)

Has köp programmalar:

ISO9001 / IATF16949 ýokary hilli asma önümlerini öndürýän hytaýly öndüriji hökmünde LEACREE Aziýa awtoulaglaryny, Amerikan awtoulaglaryny we Europeanewropa awtoulaglaryny öz içine alýan meşhur ýolagçy ulaglary üçin strut gurnamalaryny, amortizatorlary, rulon çeşmelerini we howa asma önümlerine ünsi jemleýär.Bu önümler premium sürüjilik rahatlygyny üpjün etmek üçin ösen tehnologiýa bilen bezelendir.
Şeýle hem ösýärispru springina öwrülişik toplumlaryny örtmek üçin howa asmagymmatly müşderilerimizi tygşytly çözgüt bilen üpjün etmek.Has giňişleýin programmalar üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

singliemg2


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň