“Volkswagen Bora CC” üçin oňat hilli awtoulag sporty asma strut bahar toplumy

Gysga düşündiriş:

Asma amortizator we doly strut gurnama bilen deňeşdirilende, “LEACREE Sports Suspension Lowering Kit” ulagyň beýikligini sazlamagyň we ulagyň işleýiş amatlylygyny ýokarlandyrmagyň artykmaçlyklaryna eýedir, awtoulag eýeleri ulaga has köp gözegçilik ederler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehnologiýanyň esasy pursatlary:

Asyl awtoulag esasynda, ulagyň bedeniniň beýikligini (takmynan 30-40mm) azaltmak we ulagyň durnuklylygyny ýokarlandyrmak maksadyna ýetmek üçin baharyň beýikligini peseltmek arkaly.
Baglaýjy çybyk ýaly beýleki asma bölekleri çalyşmagyň zerurlygy ýok.

Technology Highlights

Öndürijiligi gowulandyrmak

1. performanceokary öndürijilikli amortizator ýagyny ulanmak :
Köpüklere garşy has gowy we ýokary ýapyşykly ulanylanda amortizatoryň nemlendiriji güýjüniň durnuklylygyny üpjün etmek üçin.

2. Has takyk dolandyrylýan klapan ulgamlary :
Has güýçli güýç we has takyk dolandyryş bilen.

3.Hemme-in-One asma çözgüdi:
Gurluşyň sökülmeginden döreýän howpsyzlykdan we ýalňyşlyklardan gaça durmak üçin amortizatorlary, çeşmeleri, ýokarky gurnama we podşipnikleri birleşdirýän gurnama ulanmak wagt tygşytlaýar.

8b5agdagd56

Aýratynlyk:

Bölümiň ady Gowy hilli awtoulag sporty asma strut bahar toplumy
Awtoulag enjamlary Volkswagen Bora CC
Ulagda ýerleşdirmek: Öň çep / sag, yzky çep / sag
Kit toplumy Öňki doly strut gurnama, yzky amortizator we pru springina (käbir modeller yzky tarapa strut)
Package LEACREE reňk gutusy ýa-da müşderiniň talap edişi ýaly
Kepillik 1 ýyl

VW modelleri üçin sport asma enjamlaryny peseltmegi maslahat beriň:

Awtoulag M.ys  .Yl Şassi belgisi Motor
Golf 2014-2018 BN1 1.6
Golf 2019- MQB 1.4T
CC 2010-2018 990/991 1.8T / 2.0T
LAVIDA BORA 2008.06-2018 2001.01-2016 A4 \ A4 (1J) 1.4T / 1.6L
Passat
Sagitar
MAGOTAN
2011-2016 2006-2011 2007-2016 B7 (3C) 1.4T / 1.8T / 2.0T
Golf6 2009-2014 1.4T / 2.0T
Jetta 2012-2019 A05 + 1.4L / 1.6L / 1.5

“LEACREE Sports Suspension” peseltmek toplumynyň gurnama hekaýasy

Installation Story of LEACREE Sports Suspension lowering kit

Has köp goýmalar

Bazardan soňky asma böleklerini öňdebaryjy we hünärmen öndüriji hökmünde LEACREE ýolagçy ulaglary üçin birmeňzeş asma çözgüdi hödürleýär we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin amortizatorlary sazlap biler.

Advantages of LEACREE car shock

Sport asma amortizatorlarymyz we struts peseldýän enjamymyz barada soragyňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň