“KIA Soul” üçin oňat hilli şok absorber bahar strutlary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

“LEACREE Shock Absorber Strut Assemblies” ulagyň asyl sürüşini, işleýşini we dolandyryş mümkinçiliklerini dikeltmek üçin işlenip düzülendir.
Bir ýerde strut çalyşmak üçin zerur zatlaryň hemmesi bilen, adaty gurnamalardan has doly gurnama has aňsat we has çalt.Bahar kompressory talap edilmeýär.
Soňky awtoulag zarbalaryny we strutslaryny öňdebaryjy we hünärmen öndüriji hökmünde LEACREE ýokary hilli, görnüşi, laýyklygy we işleýşini üpjün etmek üçin çeper önümçilik prosesleriniň iň soňky ýagdaýyny ulanýar.

leacree

GYSGAÇA GÖRNÜŞ GÖRNÜŞLERINIES PEENDASY
● EASIER - Doly strut ýygnamak adaty strutlara garanyňda has aňsat we çalt gurulýar.Specializedöriteleşdirilen gurallar gerek däl.
● HOWPSUZ - rulon çeşmelerini gysmagyň zerurlygy ýok
● SMOOTHER-Ruly, işlemegi we tormozlamak ukybyny gowulandyrýar
● GYSGAÇA - Bölek bölekleri ýitirmek üçin mümkinçilik ýok

Aýratynlyklary

singleimg_productsimg (3)

Spesifikasiýa

Önümiň ady Gowy hilli şok absorber bahar strutlary
Awtoulag enjamlary KIA Soul üçin
Ulagda ýerleşdirmek: Yzky çep / sag
Bölekler Gurnalan ýokarky strut monta .y, rulonly pru springina, kitap toplumy, bamper, pru springina izolýatory we amortizator
Package LEACREE reňk gutusy ýa-da müşderiniň talap edişi ýaly
Kepillik 1 ýyl
Şahadatnama ISO 9001 / IATF 16949

singleimg_productsimg (4)

Kia modelleri üçin çalyşýan struts gurnamasyny maslahat beriň

Gyzgyn satuw

 

Kia

 

Sport Kalb Optima Kyrk
Sorento Rio Sedona Spektr
Amanti    

Gurnama hekaýasy:
singleimg_productsimg (4)

Hil üçin borçnama

LEACREE ISO9001 / IATF 16949 hil ulgamynyň işleýşini berk ýerine ýetirýär we önümlerimiziň OE talaplaryna laýyk gelmegini ýa-da aşmagyny üpjün etmek üçin ösen synag we in engineeringenerçilik synag laboratoriýasyny ulanýar.Roadol synagyndan geçmek üçin täze önümlere awtoulaglara ýüklenmeli.

Has köp programma:
LEACREE, Koreýa awtoulaglary, Japaneseapon awtoulaglary, Amerikan awtoulaglary, Europeanewropa awtoulaglary we Hytaý awtoulaglary ýaly dürli görnüşli awtoulag modellerini öz içine alýan awtoulag markasy üçin asma amortizator strutynyň doly görnüşini hödürleýär.

car shock absorber applications

Asma amortizatorlarymyzyň we strutlarymyzyň doly katalogy üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň