Qualityokary hilli Bmw G32 Yzky howa zarbasy

Gysga düşündiriş:

LEACREE howa asma strutslary hakyky adaptasiýa damping ulgamyny (ADS) özünde jemleýär, ony iň oňat OE çalyşmagy we size täze sürüş duýgusy berýär.Önümiň hilini kepillendirmek üçin berk çig mal gözegçilik ulgamymyz we QC syýasaty bar.Zerur bolsa, nusga bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

LEACREE howa asma strutslary hakyky adaptasiýa damping ulgamyny (ADS) özünde jemleýär, ony iň oňat OE çalyşmagy we size täze sürüş duýgusy berýär.Önümiň hilini kepillendirmek üçin berk çig mal gözegçilik ulgamymyz we QC syýasaty bar.Zerur bolsa, nusga bar.

Auto Parts Air Suspension Car Shock Absorber for BMW

Qualityokary hilli Bmw G32 2017-2020 Yzky howa zarbasy

BMW G32 rear air shocks

Aýratynlyklary:

 • Elastiklik koeffisiýentiniň häsiýetnamasy ýuwaş-ýuwaşdan ýeriň gowy ýelmeşmegini saklap biler.Bu gaty kyn aýratynlyk.Sürüjiniň amatlylygyny gowulandyrmak üçin ýumşak aýratynlygy aýlawda we bökmek üçin hem zerur.Soňra howa çeşmesiniň iň uly peýdasy, ýeriň ýelmeşmegini we sürüjilik rahatlygyny birleşdirmekdir.
 • Solenoid klapan dürli ýere we elastiklik koeffisiýentine laýyk gelmek, titremäni aýyrmak we sazlaşykly hereket etmek üçin damperi sazlap biler.
 • Howpsuzlygy we berkligi saklamak üçin ýokary hilli tebigy rezin we ýokary spesifikasiýa şnury getirildi.
 • Çydamlylygy we aýlaw ömrüni kepillendirmek üçin ýokary takyklykly silindr, ýokary hilli ýag kabul etmek.
 • Pes basyşly azot bilen goşa turbanyň gurluşy hereketlendirijiniň işini gowulandyryp biler.
 • Uzak möhletli antikroziýa ýerüsti gorag bejergisi.(GARA ORA-DA Reňkli reňk).
 • Müşderileriň talaplary hökmünde -20 ℃ temperature 80 temperature temperaturany ulanmagyň diapazony.
 • Bedene birikdirilen sapak, tekeriň ýagdaýyna birikdirilen şah.

BMW modelleri üçin OE çalyşýan howa asmany maslahat beriň

LEOK.

MODEL

Awtoulag serişdesi

ARYLLAR

OCERI

OE

601000089

BMW

BMW X5 (E53)

2000 / 05-2007 / 02

Çep tarapda

37116761443

601000099

BMW

BMW X5 (E53)

2000 / 05-2007 / 02

Öň hukugy

37116761444

601000159

BMW

7-Sreies (E65 / E66)

2002-2008

Yzky hukuk

37126785536

601000169

BMW

7-Sreies (E65 / E66)

2002-2008

Çep tarap

37126785535

601000179

BMW

7-Sreies (E65 / E66)
ADS bolmasa

2002-2008

Yzky hukuk

37126785538

601000189

BMW

7-Sreies (E65 / E66)
ADS bolmasa

2002-2008

Çep tarap

37126785537

singleimg
Auto-Parts-Air-Suspension-Car-Shock-Absorber-for-BMW-(3)
Auto-Parts-Air-Suspension-Car-Shock-Absorber-for-BMW-(2)
Auto-Parts-Air-Suspension-Car-Shock-Absorber-for-BMW-(1)

Has köp programmalar:

ISO9001 / IATF16949 ýokary hilli asma önümlerini öndürýän hytaý öndürijisi hökmünde LEACREE, Aziýanyň awtoulaglaryny, Amerikan awtoulaglaryny we Europeanewropa awtoulaglaryny öz içine alýan meşhur ýolagçy ulaglary üçin strut gurnamalaryna, amortizatorlara, rulon çeşmelerine we howa asma önümlerine ünsi jemleýär.Bu önümler premium sürüjilik rahatlygyny üpjün etmek üçin ösen tehnologiýa bilen bezelendir.
Gymmatly müşderilerimize öz wagtynda zerur maglumatlary bermek üçin henizem has köp model döredýäris.

singliemg2


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň