TESLA IOW GOWY GÖRNÜŞ WE ABSORBER KIT

TESLA LOWERING SPRING AND SHOCK ABSORBER KITTESLA LOWERING SPRING AND SHOCK ABSORBER KITTESLA SHOCK ABSORBER strutTESLA Air Suspension

“Leacree” sport asma toplumy awtoulaglary takmynan peseltmäge mümkinçilik berýär.Bobanyň çeşmesini gysgaldyp, öň we yzda 30-50mm.Sport görnüşiniň, has gowy ýol duýgusynyň, işlemegiň we rahatlygyň ähli artykmaçlyklaryny özünde jemleýär.
Roadol synaglarymyzda bu komponentler biri-birine ajaýyp gabat geldi.

Öndürijiligi gowulandyrmak:

  • Performanceokary öndürijilikli amortizator ýagy
  • Has takyk dolandyrylýan klapan ulgamlary
  • Temperatureokary temperatura çydamly ýag möhüri
  • All-In-One çözgüdi we ajaýyp laýyklyk

Has köp programma tapyňLeacree aşak düşüriji enjamlar.Biz hakda soraglaryňyz bar bolsaasma önümleri, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

E-mail: info@leacree.com
Sahypa: www.leacree.com


Iş wagty: 29-2022-nji aprel

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň