Näme üçin ýüklenen strut ýygnaklary hünärmen tehnikleriň arasynda meşhur boldy?

Näme üçin ýüklenen strut ýygnaklary hünärmen tehnikleriň arasynda meşhur boldy?

Sebäbi çalt we gurmak aňsat.Bejeriş dükany strut çalyşmak işini näçe çalt öwrüp bilse, şonça-da iş gününe gysyp biler.

LEACREE ýüklenen strut gurnamalaryny gurnamak, adaty strut çalyşmakdan az wagt alýar.Rulon pru springini, strut monta., Bahar oturgyjy, duralga we tozan basmak ýaly täze bölekleri bir gezekde gurmaga mümkinçilik berýär.
LEACREE ýüklenen strut bilen, çeşmäni gysmagyň howply ädimini we goşmaça gurallaryň kynçylyklaryny ýok eder.

LEACREE, awtoulag bazary üçin awtoulag asma zarbalarynyň we strutslarynyň giň toplumyny üpjün edýär.Amerikan awtoulaglaryna, Europeanewropa awtoulaglaryna, koreý awtoulaglaryna, ýapon awtoulaglaryna we hytaý awtoulaglaryna ulanylyp bilner.

Islegiňiz bar bolsa bize ýüz tutuň:
E-mail: info@leacree.com
Telefon: + 86-28-6598-8164

LEACREE STRUT ASSEMBLY


Iş wagty: Noýabr-30-2021

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň